Заказ канцелярских и хозтоваров:
+7 (727) 279-81-12, 220-98-58

Гарантии и возврат

Тиісті сападағы жаңа тауарды айырбастау немесе қайтару:

Тиісті сападағы тауарды қайтару сатып алу жасалған сәттен бастап күнтізбелік 14 күн ішінде мүмкін болады,

егер ол қолданылмаса, оның презентациясы, тұтынушылық қасиеттері, пломбалары, жапсырмалары сақталады

ұялы байланыстың абоненттік құрылғыларын қоспағанда, қандай да бір жолмен:

радиотелефондар, смартфондар, ұялы телефондар, маршрутизаторлар,маршрутизаторлар, планшеттер және т. б.

Тиісті сападағы тауарды айырбастау бағасы бойынша тең кез келген басқа тауарға 30 күн ішінде (оны сатып алған күннен бастап есептегенде) мүмкін болады,

немесе жоғарыда сипатталған барлық шарттарды сақтай отырып, сатушыға тауардың баға айырмашылығын қосымша төлеу шартымен үлкен құн.

Сапасыз тауарды жөндеу, айырбастау немесе қайтару:

Пайдалану процесінде анықталған жасырын өндірістік ақауы (елеулі кемшілігі) бар тауарды ауыстыру немесе қайтару мынадай негіздерде жүргізіледі

және "тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" Қазақстан Заңында белгіленген мерзімде.

Тауармен проблемалар туындаған жағдайда, сіз осы тауарды пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес тауарды пайдаланудың барлық шарттарын сақтағаныңызға көз жеткізуіңіз керек,

және тауар мәселесін өз күшімен шешу жолдары.

Егер сіз мәселені өз бетіңізше шеше алмасаңыз, өнімді диагностикалау үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласуыңыз керек.

Зауыттық ақау расталған жағдайда, сіз ақаулықты жоюды талап ете аласыз немесе тауарды ауыстыру немесе қайтару туралы сатушыға хабарласа аласыз.

Сіз бізге хабарласа аласыз, біз сіздің атыңыздан өнімді уәкілетті қызмет көрсету орталығына жеткіземіз.

Егер тауардың салмағы 5 кг-нан асатын болса, онда сіз өндірушінің уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласып, (немесе) шебердің шығуына өтінім ресімдеуіңіз керек.

1. Қажетті құжаттар:

- Кассалық чек немесе дүкеннен сатып алуды растайтын құжат

2. Сатып алушының орындауы үшін қажетті шарттар:

 

2.1 тауардың пайдалану іздері болмауы тиіс, оның қаптамасы, тауарлық түрі, тұтыну қасиеттері, пломбалары, зауыттық жапсырмалары сақталуы тиіс,

сондай-ақ, тауарлардың жиынтығы (аксессуарлар мен компоненттер, кепілдік талоны, пайдалану жөніндегі Нұсқаулық) толығымен сақталды.

2.2 егер тауарға сыйлық қоса берілсе, ол тауармен бірге берілуі тиіс, бұл ретте сыйлықтың да пайдалану іздері болмауы тиіс,

оның тұсаукесері, тұтынушылық қасиеттері, пломбалары және зауыттық (жергілікті) қаптамасы сақталуы тиіс.

2.3 Дүкенге баға айырмашылығын төлей отырып, тиісті сапалы сатып алынған тауарды сол бағадағы ұқсас тауарға немесе басқа модельге айырбастауға болады.

3. Ақшаны қайтару

 

3.1. Қолма-қол ақшамен төлеу кезінде

Ақшалай қаражатты қайтару "Канц-Тенгри"ЖШС кеңсесіне жүгінген кезде қолма-қол ақшамен жүргізілетін болады.

Қажетті құжаттар:

Жеке куәлік

3.2. Банк картасымен төлеген кезде

Ақша қаражатын қайтару компания "сатып алушының тауарды қайтаруға/айырбастауға өтінішін" алған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде банк картасына жүзеге асырылады.

Клиенттің есеп айырысу шотына ақша аудару мерзімі алушы банктің ішкі регламентіне байланысты.

Қажетті құжаттар:

- Жеке куәлік

- Төлем жасалған Карта немесе банктік шот нөмірі

Обмен или возврат нового товара надлежащего качества:

Возврат товара надлежащего качества возможен в течение 14 календарных дней с момента совершения покупки,

если он не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки

за исключением абонентских устройств мобильной связи, как-то:

радиотелефоны, смартфоны, мобильные телефоны, маршрутизаторы,роутеры, планшеты и т.д.

Обмен подлежит товара надлежащего качества  возможен в течение 30 дней (считая со дня его покупки) на любой другой товар, равный по цене,

либо большей стоимости с условием доплаты продавцу ценовой разницы товара, при соблюдении всех условий, описанных выше.

Ремонт, обмен или возврат товара ненадлежащего качества:

Замена или возврат товара с выявленным в процессе эксплуатации скрытым производственными дефектом (существенным недостатком) производится на основаниях

и в сроки, установленные Законом Казахстана "О защите прав потребителей".

В случае возникновения проблем с товаром необходимо убедиться, что вы соблюдаете все условия использования товара в соответствии с инструкцией по эксплутации данного товара,

и путей решения проблемы с товаром собственными силами.

Если самостоятельно устранить проблему не получилось, необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для диагностики товара.

В случае подтверждения заводского брака, Вы можете потребовать устранение неисправности, либо обратиться к продавцу с требованием замены или возврата товара.

С товаром весом менее 5 кг. вы можете обратиться к нам, и мы от вашего имени доставим товар в авторизованный сервисный центр.

Если товар имеет вес более 5 кг., то вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр производителя и (или) оформить заявку на выезд мастера.

1. Необходимые документы:

- Кассовый чек или документ, подтверждающий покупку в магазине

2. Условия, необходимые к выполнению покупателем:

 

2.1 Товар не должен иметь следов эксплуатации, должны быть сохранены его упаковка, товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки,

а также полностью сохранена комплектация товара (аксессуары и комплектующие, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации).

2.2 Если к товару был приложен подарок, он должен быть передан вместе с товаром, при этом подарок также не должен иметь следов эксплуатации,

должен быть сохранен его товарный вид, потребительские свойства, пломбы и фабричная (родная) упаковка.

2.3 Обменять приобретенный товар надлежащего качества можно на аналогичный товар той же стоимости или на другую модель, доплатив магазину разницу в цене.

3. Возврат денежных средств

 

3.1. При оплате наличными

Возврат денежных средств будет произведен наличными при обращении в  офис ТОО "Канц-Тенгри".

Необходимые документы:

Удостоверение личности

3.2. При оплате банковской картой

Возврат денежных средств будет осуществлен на банковскую карту в течение 5 рабочих дней со дня получения «Заявление покупателя на возврат/обмен товара» компанией.

Срок зачисления денежных средств на расчётный счет клиента зависит от внутреннего регламента банка-получателя.

Необходимые документы:

- Удостоверение личности

- Карта, с которой была проведена оплата или номер банковского счёта