Заказ канцелярских и хозтоваров:
+7 (727) 279-81-12, 220-98-58

Договор публичной оферты

Жария оферта
Интернет-дүкеннің жария оферта шарты

 https://kanz-tengri.kz


Негізгі терминдер

Келуші - сайтқа кіруді жүзеге асыратын жеке сайтта тіркелмеген тұлға https://kanz-tengri.kz


Пайдаланушы - сайтта тіркелген сайтқа кіруші https://kanz-tengri.kz тапсырыстарды рәсімдеу мақсатында.

Сатып алушы - интернет-дүкенде https://kanz-tengri.kz тапсырыс берген пайдаланушы

Акцепт - сатып алушының осы Оферта шартының талаптарымен толық келісімі.

Сатушы - "Канц-Тенгри" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі        
БСН / ЖСН 160440020763 Кбе 17
Шот нөмірі: KZ7396502f0008285825
ForteBanK АҚ БИК IRTYKZKA
ҚҚС сериясы 60001 №1189368 28.04.2016 ж.
+7 (727) 279-81-12, +7 (727) 220-98-58, доб. +7 (707) 110 79 69
Қазақстан, 050004, Алматы қ., Чайковский к-сі, 22 үй, 104 кеңсе

Тауар - "КАНЦ-ТЕНГРИ" Интернет-дүкенінің сайтында жарияланған тауарлар https://kanz-tengri.kz
 

Тапсырыс - сатып алушының "КАНЦ-ТЕНГРИ" Интернет-дүкенінің сайты арқылы ресімделген тауарларды сатып алуға өтінімі https://kanz-tengri.kz
 
"КАНЦ-ТЕНГРИ" Интернет-дүкені-интернетте орналасқан "КАНЦ-ТЕНГРИ" сайты

https://kanz-tengri.kz

Жеке Кабинет - Интернет-дүкен сайтының арнайы жабық бөлімі, тіркелген сатып алушының жеке қол жетімділігі, оның есептік жазбасын, тіркелгі деректерін, Тапсырыс тарихын және т. б. басқаруға арналған..
 1. Жалпы ережелер
 1. анц-Тенгри" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі - Сатушы) тауарларды "КАНЦ-ТЕНГРИ" Интернет-дүкені арқылы сатуды жүзеге асырады https://kanz-tengri.kz

 1. Сатып алушының Интернет-дүкен арқылы тауарға тапсырысты ресімдеуі сатып алушының осы Оферта шартымен (бұдан әрі - шарт) келісімін растау болып есептеледі.
 1. Осы Шартқа енгізілген тауарларды сату шарттары Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395-бабына сәйкес жария оферта болып есептеледі.
 1. Сатушы Шарт талаптарын пайдаланушыға/сатып алушыға алдын ала хабарламай, өз қалауы мен бастамасы бойынша біржақты тәртіппен өзгертуге құқылы. Шарттың өзгертілген талаптары Интернет-дүкеннің сайтында жарияланған сәттен бастап заңды және заңды болады.
 1. Шарт пайдаланушы сайтта тіркелген сәттен бастап және/немесе сатып алушы Тапсырысты ресімдеген сәттен бастап жасалған болып есептеледі.
Тапсырыста келесі деректер көрсетіледі:
- тегі және аты (жеке тұлғалар үшін);
- сатып алушының толық заңды атауы және оның орналасқан жері (заңды тұлғалар үшін), тапсырысты ресімдейтін ұйым өкілінің тегі мен аты;
- сатып алушымен немесе ол көрсеткен тұлғамен байланысу үшін жеткізу мекенжайы, байланыс телефон нөмірі;
- тауарлардың атауы, саны және бағасы.
Бөлшек сатып алу-сату шарты сатушы сатып алушыға тауарлардың төленгенін растайтын құжаттарды берген сәттен бастап жасалған деп танылады.
 1. Шарттың мәні
 1. Шарттың талаптарына сәйкес Сатып алушы Интернет-дүкеннің сайтында орналастырылған тауарларды сатып алуға мүмкіндік алады.
 
 1. Сайтта тіркелу
 1. "КАНЦ-ТЕНГРИ" интернет-дүкені сайтында тіркеу мына мекенжай бойынша жүзеге асырылады https://kanz-tengri.kz/create-account
 1. Тіркеу барысында Сатып алушы Байланыс ақпараты бар сауалнаманы толтырады:
"Заңды тұлға" есептік жазбасының түрін таңдағанда, кейбір қосымша өрістер мен бағандар бар.
 1. Сатып алушы өзінің жеке кабинетіндегі тіркеу ақпаратын өңдеуге және өзгертуге құқылы.
 1. Сатушы тіркеу кезінде пайдаланушы көрсеткен ақпараттың дұрыстығына жауап бермейді.
 
 1. Тапсырысты ресімдеу тәртібі
 1. Өнімнің нақты түрі сайтта орналастырылған фотосуреттерден, сондай-ақ өнімнің сипаттамалары мен сипаттамаларынан өзгеше болуы мүмкін. осы мәселе бойынша туындайтын барлық мәселелер бойынша сатып алушы "КАНЦ-ТЕНГРИ" ЖШС кеңсесіне кез келген ыңғайлы тәсілмен хабарласып, кеңес ала алады.
 1. Тапсырысты рәсімдеу келесідей:
- Сатып алушы өнімді таңдайды;
- оны(оларды) себетке қосады;
- "Менің себетім" бөліміне өтіп, ашылатын терезелерді қажетті ақпаратпен толтыра отырып, тапсырысты орындайды.
 1. Тауар ішінара не толық төленген тапсырыстың күші жойылған немесе қайтарылған кезде Сатушы Сатып алушыға күші жойылған тауардың құнын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде қайтарады.
 1. Сатушы Сатып алушыға тапсырысты орындаудан бас тартуға құқылы, егер бұрын сатып алушы өзіне берілген тауарды қабылдаудан бас тартса немесе осы тауарлардағы ақаулардың болуына байланысты емес себептерді көрсете отырып, тауарды 5 немесе одан да көп рет қайтарса.
 1. Тауарды Жеткізу
 
 1. Тапсырысты орындаудың нақты мерзімдері сатып алушымен Интернет-дүкеннің сайтында тапсырысты рәсімдегеннен кейін бірден келісіледі. Бұл тапсырысқа қызмет көрсететін Менеджер оның нюанстарын нақтылайды және жеткізу күнін келіседі.
 1. Жеткізу Алматы қаласы бойынша әл-Фараби даңғылы, Тұрар Рысқұлов даңғылы, ВОАД (Шығыс-айналма автомобиль жолы), Бауыржан Момышұлы көшелері шегінде тегін жүзеге асырылады.
Көрсетілген көшелерден тыс орналасқан мекенжайларға жеткізу бөлек келісіледі.
Егер Тапсырыс берілген тауарлардың сомасы 10000 (он) мың теңгеден кем болса, "Канц-Тенгри" ЖШС ақылы және тегін жеткізуден бас тартуға құқылы. Тапсырыстағы кеңсе қағазының құны есепке алынбайды.
Сатушыдан тапсырыс берілген тауарды жеткізу бірнеше жолмен жүзеге асырылады:
- алып кету,
- қала бойынша курьер;
- өңірлерге көлік-экспедиторлық компания.
 
 1. Тауарды жеткізу шығындарын Сатып алушы төлейді. Жеткізу құны Сайтта "жеткізу"бөлімінде келтірілген Интернет-дүкеннің тарифтеріне сәйкес есептеледі.
Тауарды көлік-экспедиторлық компанияның қызметтері арқылы жеткізу осы көлік-экспедиторлық компания белгілеген тарифтерге сәйкес төленеді. Жеткізудің кез-келген әдісімен көлік шығындары сатып алушыға төлем шотында беріледі. 1. Егер Тапсырыс Сатып алушының кінәсінен орындалмаса (мысалы, тауарды жеткізу орны бойынша келісілген уақытта соңғысының болмауы нәтижесінде), егер қашықтық төлемді көздесе, сатушы жеткізу қызметтеріне толық ақы төлеуді талап етуге құқылы. Жеткізу мақсатында Интернет-дүкен қызметкерін қайта шақыруды Сатып алушы да төлейді.
 
 1. Егер сатып алушы өзінің байланыс деректері не тапсырыс құрамы туралы дұрыс емес ақпарат берген жағдайда, сатушы тапсырыстың тиісінше орындалмағаны үшін жауапты болмайды.
 
 1. Жеткізу Сайтта "жеткізу" бөлімінде көрсетілген мерзімде жүзеге асырылады.
 
 1. Жеткізудегі кідірістер Төтенше және еңсерілмейтін жағдайлардың (табиғи апат, авариялар, тәртіпсіздіктер , әскери іс-қимылдар және т.б.) әсеріне байланысты мүмкін болады.
 
 1. Жеткізу кезінде тауар сатып алушыға не тапсырысты ресімдеу кезінде алушы ретінде көрсетілген үшінші тұлғаға беріледі (бұдан әрі Сатып алушыға және үшінші тұлғаға қатысты "алушы"термині қолданылады). Егер жоғарыда аталған тұлғалар қолма-қол ақшамен төленетін тауарды ала алмаса, ол тапсырыс туралы мәліметтерді (алушының аты-жөні және/немесе жөнелту нөмірі) беруге және Тапсырыстың құнын Сатушының жеткізу қызметінің қызметкеріне толық төлеуге қабілетті тұлғаға берілуі мүмкін.
 

 1. Тауарды беру кезінде ықтимал алаяқтықты болдырмау үшін Интернет-дүкеннің жеткізу қызметінің қызметкері сатушы ресімдеген сенімхатты алушының атына және алушының жеке басын куәландыратын құжатты ұсынуды талап етуге, сондай-ақ осы құжаттың түрі мен нөмірін жүкқұжатта көрсетуге құқылы. Егер тауарды сатып алушы заңды тұлға болса, алушы жүкқұжатқа немесе орындалған жұмыстардың актісіне ұйымның мөр бедерін қоюға және қолма-қол ақшасыз төлеммен төлеген жағдайда сенімхаттың түпнұсқасын беруге міндетті. Алушының жеке деректерінің құпиялылығы мен қорғалуына сатушы кепілдік береді.


 1. Егер тауарды жеткізу шартында өзгеше көзделмесе, тауар тауарды тапсыру және тауардың құнын толық көлемде төлеу сәтінде тауар сатып алушының меншігіне өтеді.

 1. Тауарды жеткізу кезінде жеткізу қызметінің немесе көлік-экспедиторлық компанияның қызметкері сатып алушыға барлық қажетті құжаттарды (қолма-қол ақшамен сатып алу кезінде тауар және кассалық чек, қолма – қол ақшасыз төлеу кезінде-жүкқұжат және шот-фактура) береді.

 1. Тауарды сатушыны жеткізу қызметінің қызметкерінен немесе көлік-экспедиторлық компаниядан қабылдаған кезде алушыға орамның тұтастығын тексеру, ал оны ашқаннан кейін - жеткізілген тауарды тексеру және оның мәлімделген ассортиментке, сапаға және толықтығына сәйкестігін тексеру міндеті жүктеледі. Жеткізілген тауарға шағымдар болмаған кезде алушы жеткізу түбіртегіне өз қолын қояды және тапсырысты төлейді (егер төлем Қолма-қол есеп айырысу бойынша жүргізілсе). Алушының жеткізу құжатындағы қолы алушының сатушының тауарды жеткізу жөніндегі өз міндетін толық және тиісінше орындағанын растайтынын білдіреді. Тауарды көлік-экспедиторлық компанияға сатып алушы-заңды тұлғаға жеткізген кезде Сатып алушы өз есебінен сатушыға тиесілі құжаттардың түпнұсқаларын сатушыға заңды мекенжайына 2 жұмыс күні ішінде жіберуге міндетті.

 1. Тауар мен ақшалай қаражатты қайтару

 1. Егер алушының жеткізілген тауарға (салымсыздық, өндірістік ақау, жөнелту тізімдемесінде көрсетілгеннен басқа тауардың салымы) шағымдары болса, алушының нұсқауы бойынша жеткізу қызметінің қызметкері немесе көлік-экспедиторлық компанияның өкілі анықталған сәйкессіздіктер туралы Акт жасайды. Соңғысына алушы және жеткізу қызметінің қызметкері/көлік-экспедиторлық компанияның өкілі қол қояды.
 
 1. Тауар оның ассортиментіне, сапасына немесе жиынтығына шағымдардың болуына байланысты қайтарылған жағдайда алушы қайтарылатын тауарға мынадай құжаттарды қоса беруге тиіс:

анықталған сәйкессіздіктер туралы актінің көшірмесі;
жөнелту тізімдемесінің көшірмесі;
қайтару нысаны;
төлем туралы түбіртектің көшірмесі және ақшаны қайтару туралы өтініш (егер алдын-ала төлем жасалған болса).
 
 1. Төленген тауардың құнын қайтару туралы талап тиісті өтініш берілген күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде қанағаттандырылады. Қолма-қол ақша сатып алушыға ақшаны қайтару туралы өтініште көрсетілген тәсілмен қайтарылады (қолма-қол ақшамен, банк картасына, пошта арқылы).
 1. Тауарға ақы төлеу
 
 1. Тауарды төлеу тәсілдері Интернет-дүкеннің сайтында "төлем әдістері" бөлімінде көрсетілген. Орындалған тапсырысты төлеу жүзеге асырылуы мүмкін:
- "КАНЦ-ТЕНГРИ"жауапкершілігі шектеулі серіктестігі компаниясының есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен қолма-қол ақшасыз есеп айырысу;
- "КАНЦ-ТЕНГРИ"жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің кассасына ақша енгізу жолымен қолма-қол есеп айырысу;
 
 1. Сатушы мен Сатып алушы арасындағы барлық есеп айырысулар теңгемен жүргізіледі.
 
 1. Тауардың әрбір позициясының бағасы интернет-дүкеннің сайтында Қазақстан Республикасының теңгесінде көрсетіледі.
 1. Сатушы Сатып алушының ескертуінсіз Интернет-дүкеннің сайтында көрсетілген кез келген тауар позицияларының бағасын біржақты тәртіппен өзгерту құқығын өзіне қалдырады. Бұл ретте сатып алушы тапсырыс берген тауардың бағасы өзгеруге жатпайды.
 1. Сатушы жеңілдіктер, бонустар жүйесін енгізуге, жарнамалық акциялар өткізуге және сыйлықтар беруге құқылы. Бонустарды, акциялар мен сыйлықтарды тапсыру түрлері мен тәртібі, тәртібі мен шарттары Интернет-дүкеннің сайтында жарияланады.
 1. Тараптардың құқықтары, міндеттері және жауапкершілігі
 1. Сатушы тапсырыстарды орындау бойынша өз құқықтары мен міндеттерін арнайы жалданған бөгде адамдарға беруге құқылы.
 1. Сатушы Интернет-дүкеннің веб-сайтында тапсырыс берілген Тауарларды дұрыс пайдаланбау нәтижесінде сатып алушыға келтірілген залал үшін жауап бермейді.
 
 1. Осы Келісім бойынша міндеттемелерді орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапты болады.
 1. Құпиялылық және ақпаратты қорғау
 
 1. Пайдаланушының/сатып алушының дербес деректерін өңдеу "Дербес деректер және оларды қорғау туралы"ҚР 21.05.2013 ж. №94-V Заңына сәйкес жүргізіледі.


 1. Сатып алушы тіркеу кезінде көрсеткен жеке кабинетке кіру үшін логин мен парольді құпия сақтауға міндеттенеді. Сатып алушыда оның есептік жазбасы деректерінің қауіпсіздігіне немесе оларды бөгде адамдардың рұқсатсыз пайдалану мүмкіндігіне қатысты күдік туындаған кезде Сатып алушы бұрын көрсетілген парольді жаңасына дереу ауыстыруға міндеттенеді.

 1. Сайтта тіркеле отырып, Пайдаланушы / Сатып алушы сатушының өзінің дербес деректерін өңдеуге және Тапсырыс бойынша міндеттемелерді орындау үшін сатушы тартқан үшінші тұлғаларға дербес деректерді беруге келіседі.
 
 1. Сатушы пайдаланушының / сатып алушының жеке деректерін пайдаланады:
 - пайдаланушыны Сайтта тіркеу үшін;
 - Сатып алушы алдындағы өз міндеттемелерін орындау үшін;
 - сайттың жұмысын талдау және бағалау үшін;
 - сатушы өткізетін акцияларда жеңімпазды анықтау үшін (егер олар өткізілсе).
 
  1. Сатушы соңғысының келісімімен сатып алушының ұялы телефонына және электрондық поштасына ақпараттық (жарнамалық) хабарламалар жіберуге құқылы. Сатып алушы бас тарту себептерін түсіндірмей, жарнамалық-ақпараттық бюллетень алудан бас тартуға құқылы. Тапсырыс және оны өңдеу кезеңдері туралы ақпараты бар сервистік хабарламалар автоматты түрде жіберіледі және сатып алушы оны қабылдамауы мүмкін.
 
 1. Сатушы құпия ақпаратты қамтымайтын "cookies" технологиясын пайдалануға құқылы. Келуші/пайдаланушы / сатып алушы статистиканы қалыптастыру және жарнамалық поштаны оңтайландыру үшін "cookies", соның ішінде үшінші тараптарды жинауға, талдауға және пайдалануға келіседі.
 
 1. Сатушы сайтта пайдаланушы/сатып алушы ұсынған ақпарат үшін жалпыға қол жетімді түрде жауап бермейді.
 1. Қосымша шарттар
 
 1. Профилактикалық немесе өзге де жұмыстарды жүргізуге байланысты, сондай-ақ басқа да техникалық себептер бойынша Интернет-дүкен уақытша қолжетімсіз болуы мүмкін.
 1. Пайдаланушы / сатып алушы мен сатушы арасындағы қатынастар Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.
 1. Егер пайдаланушының/сатып алушының сатушыға қатысты сұрақтары немесе талаптары болса, олар сайтта көрсетілген байланыс деректерін пайдаланып соңғысына жүгінуі керек. Тараптар келіссөздер жолымен туындайтын мәселелерді шешу үшін қажетті шаралар қабылдауға міндеттенеді. Егер келіссөздер барысында тараптар арасындағы келісімге қол жеткізілмесе, дау белгіленген заңнамаға сәйкес сот тәртібімен қаралатын болады.
 1. Осы Келісімде қозғалмаған мәселелер бойынша Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.
 1. Жарамдылық мерзімі
 
 1. Осы Келісім Пайдаланушыны Интернет-дүкеннің сайтында тіркеген немесе тапсырысты ресімдеу үшін сатушыға жүгінген сәттен бастап жарамды деп танылады.
 
 1. Өтініш берген сәтте сатып алушы тауарды сатушыдан сатып алуға бағытталған іс-әрекеттерді жасауға нақты кіріскен сәт қабылданады.
Публичная оферта
Договор публичной оферты Интернет-магазина https://kanz-tengri.kz

 
Основные термины
 
Посетитель – физическое лицо, осуществляющее посещение сайта

https://kanz-tengri.kz без регистрации на сайте.
 

Пользователь – Посетитель сайта, прошедший регистрацию на сайте https://kanz-tengri.kz
с целью оформления заказов.
 

Покупатель - Пользователь, оформивший заказ в Интернет-магазине https://kanz-tengri.kz
 
Акцепт – полное согласие Покупателя с условиями настоящего Договора-оферты.
 
ПродавецТоварищество с ограниченной ответственностью "Канц-Тенгри"        
БИН / ИИН   160440020763 Кбе    17
Номер счета: KZ7396502F0008285825 в АО ForteBanK БИК   IRTYKZKA
Серия НДС    60001       №1189368 от 28.04.2016г.
+7 (727) 279-81-12,  +7 (727) 220-98-58,    доб. +7 (707) 110 79 69
Казахстан, 050004, г.Алматы, ул.Чайковского, д.22, офис 104

Товар – товары, информация о которых опубликована на сайте Интернет-магазина "КАНЦ-ТЕНГРИ" https://kanz-tengri.kz
 

Заказ – заявка Покупателя на приобретение товаров, оформленная на через  сайт Интернет-магазина "КАНЦ-ТЕНГРИ" https://kanz-tengri.kz


Интернет-магазин "КАНЦ-ТЕНГРИ" - сайт "КАНЦ-ТЕНГРИ" размещенный в интернете по адресу https://kanz-tengri.kz
 
Личный Кабинет – специальный закрытый раздел сайта Интернет-магазина, с персональным доступом зарегистрированного Покупателя, предназначенный для управления своей учетной записью, учетными данными, историей заказов и т.д..
 
 1. Общие положения
 1. Товарищество с ограниченной ответственностью "Канц-Тенгри" (в дальнейшем - Продавец) осуществляет продажу Товаров через Интернет-магазин "КАНЦ-ТЕНГРИ" https://kanz-tengri.kz.
 1. Оформление заказа Товара через Интернет-магазин Покупателем считается подтверждением согласия Покупателя с настоящим Договором оферты (далее - договором).
 
 1. Условия продажи Товаров, внесенные в настоящий договор, считаются публичной офертой в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Республики Казахстан.
 
 1. Продавец имеет право менять условия Договора в одностороннем порядке по своему усмотрению и инициативе без предварительного информирования Пользователя/Покупателя. Измененные условия договора становятся легитимным и правомерными с момента их публикации на сайте Интернет-магазина.
 
 1. Договор считается заключенным с момента регистрации Пользователя на сайте и/или с момента оформления Покупателем Заказа.
В Заказе указываются следующие данные:
 - фамилия и имя (для физических лиц);
- полное юридическое наименование Покупателя и место его нахождения (для юридических лиц), фамилия и имя представителя организации, оформляющего Заказ;
- адрес доставки, контактный номер телефона для связи с Покупателем или указанным им лицом;
- наименование, количество и цена  Товаров.
Договор розничной купли-продажи признается заключенным с момента выдачи Продавцом Покупателю документов, подтверждающих оплату Товаров.
 

 1. Предмет договора
 1. В соответствии с условиями договора Покупатель получает возможность покупать Товары, размещенные на сайте Интернет-магазина.
 
 1. Регистрация на сайте
 1. Регистрация на сайте Интернет-магазин "КАНЦ-ТЕНГРИ" осуществляется по адресу https://kanz-tengri.kz/create-account
 1. В процессе регистрации Покупатель заполняет анкету с контактной информацией:
При выборе типа учетной записи «Юридическое лицо» есть некоторые дополнительные поля и графы.
 1. Покупатель имеет право редактировать и менять свою регистрационную информацию в Личном кабинете.
 1. Продавец не несет ответственности за достоверность информации, указанной Пользователем при регистрации.
 
 1. Порядок оформления заказа
 1. Реальный вид Товара может отличаться от фотографий, размещенных на сайте, а также описаний и характеристик Товара. по всем возникающим по этому поводу вопросам Покупатель может получить консультацию, связавшись любым удобным способом с офисом ТОО "КАНЦ-ТЕНГРИ.

 1. Оформление Заказа происходит следующим образом:
- Покупатель выбирает Товар(ы);
- добавляет его(их) в корзину;
- переходит в раздел «Моя корзина» и выполняет оформление Заказа, заполняя открывающиеся окна необходимой информацией.
 
 1. При аннулировании или возврате товар частично либо полностью оплаченного Заказа Продавец возвращает Покупателю стоимость аннулированного Товар в установленные законодательством Республики Казахстан сроки.
 1. Продавец имеет право отказать Покупателю в исполнении Заказа, если ранее Покупатель отказался принять переданный ему товар либо возвращал товар 5 или более раз с указанием причин, не связанных с наличием дефектов в этих товарах.
 
 1. Доставка Товара
 
 1. Конкретные сроки исполнения Заказа оговариваются с Покупателем сразу после оформления Заказа на сайте Интернет-магазина. Менеджер, обслуживающий этот заказ, уточняет его нюансы и согласовывает дату доставки.

 1. Доставка осуществляется бесплатно по городу Алматы в пределах улиц: проспект Аль-Фараби, проспект Турара Рыскулова, ВОАД (Восточная-объездная автомобильная дорога), улица Бауржана Момышулы.
На адреса, находящиеся за пределами указанных улиц, доставка оговаривается отдельно.
ТОО "КАНЦ-ТЕНГРИ" имеет право отказать в платной и бесплатной доставке, если сумма заказанных товаров составляет менее 10000 (десяти) тысяч тенге. Стоимость офисной бумаги в заказе не учитывается.
Доставка Товара, заказанного у Продавца, производится несколькими способами:
- самовывоз,
- курьер по городу;
- транспортно-экспедиторская компания в регионы.
 
 1. Расходы по доставке Товара оплачиваются Покупателем. Стоимость доставки рассчитывается в соответствии с тарифами Интернет-магазина, приведенной на Сайте в разделе «Доставка».
Доставка Товара посредством услуг транспортно-экспедиторской компании оплачивается в соответствии с тарифами, установленными данной транспортно-экспедиторской компанией. При любом способе доставки транспортные расходы выставляются Покупателю в счете на оплату.
 1. Если Заказ не был исполнен по вине Покупателя (например, в результате отсутствия последнего в оговоренное время по месту доставки Товара), Продавец имеет право требовать полной оплаты услуг по доставке, если расстояние предусматривает оплату. Повторный вызов сотрудника Интернет-магазина в целях доставки также оплачивает Покупатель.
 1. Продавец не несет ответственности за ненадлежащее исполнение Заказа в случае, если Покупатель предоставил неточную информацию об его контактных данных либо составе Заказа.

 1. Доставка осуществляется в сроки, указанные на Сайте в разделе «Доставка».
 1. Задержки в доставке возможны в связи с действием чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств (стихийное бедствие, аварии, беспорядки, военные действия и т.д.).
 1. При доставке Товар передается Покупателю либо третьему лицу, указанному при оформлении Заказа в качестве получателя (далее в отношении Покупателя и третьего лица используется термин «Получатель»). Если вышеуказанные лица не могут получить Товар, оплачиваемый наличными средствами, тот может быть передан лицу, способному предоставить сведения о Заказе (ФИО Получателя и/или номер отправления) и полностью оплатить стоимость Заказа сотруднику службы доставки Продавца.
 1. Во избежание возможного мошенничества при передаче Товара сотрудник службы доставки Интернет-магазина имеет право затребовать предъявление доверенности, оформленной Продавцом на имя Получателя, и документа, удостоверяющего личность Получателя, а также указать тип и номер этого документа в накладной. Если Покупателем Товара выступает юридическое лицо, Получатель обязан поставить на накладной либо акте выполненных работ оттиск печати организации и в случае оплаты безналичным платежом, передать оригинал доверенности. Конфиденциальность и защита персональных данных Получателя гарантируются Продавцом.
 1. Товар переходит в собственность Покупателя в момент вручения Товара и оплаты последним стоимости Товара в полном объеме, если иное не оговорено в договоре поставки Товара.
 1. При доставке Товара сотрудник службы доставки или транспортно-экспедиторской компании передает Покупателю все необходимые документы (товарный и кассовый чек при покупке за наличный расчет, накладная и счет-фактура – при безналичной оплате).
 1. При принятии Товара от сотрудника службы доставки Продавца или транспортно-экспедиторской компании, в обязанность Получателю вменяется проверка целостности упаковки, а после ее вскрытия - осмотр доставленного Товара и проверка его на соответствие заявленному ассортименту, качеству и комплектности. При отсутствии претензий к доставленному Товару Получатель ставит свою подпись в квитанции доставки и оплачивает Заказ (если оплата производится по наличному расчету). Подпись Получателя в доставочном документе означает, что Получатель подтверждает полное и надлежащее выполнение Продавцом своей обязанности по доставке Товара. При доставке товара транспортно-экспедиторской компании Покупателю - юридическому лицу, Покупатель обязан за свой счет отправить оригиналы документов, принадлежащие Продавцу, на юридический адрес Продавца в течении 2-х рабочих дней.
 1. Возврат Товара и денежных средств
 1. Если у Получателя имеются претензии к доставленному Товару (недовложение, производственный брак, вложение товара, отличного от перечисленного в описи отправления), по указанию Получателя сотрудник службы доставки или представитель транспортно-экспедиторской компании составляют Акт о выявленных несоответствиях. Последний подписывается Получателем и сотрудником службы доставки/представителем транспортно-экспедиторской компании.
 1. В случае возврата Товара в связи с наличием претензий к его ассортименту, качеству или комплектности Получатель должен приложить к возвращаемому Товару следующие документы:
                         - копия Акта о выявленных несоответствиях;
- копия описи отправления;
                         - бланк возврата;
- копия квитанции об оплате и заявление на возврат денежных средств (если была произведена предоплата).
 
 1. Требование о возврате стоимости оплаченного товара удовлетворяется в течение 10 рабочих дней со дня подачи соответствующего заявления. Денежные средства возвращаются Покупателю тем способом, который указан в заявлении на возврат денежных средств (наличными, на банковскую карту, почтовым переводом).
 
 1. Оплата товара
 
 1. Способы оплаты Товара перечислены на сайте Интернет-магазина в разделе «Способы оплаты». Оплата исполненного заказа может осуществляться:
- безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет компании Товарищество с ограниченной ответственностью "Канц-Тенгри";
- наличный расчет путем внесения денег в кассу  Товарищество с ограниченной ответственностью "Канц-Тенгри";
 
 1. Все расчеты между Продавцом и Покупателем производятся в тенге.
 
 1. Цена на каждую позицию Товара указывается в тенге Республики Казахстан на сайте Интернет-магазина.
 1. Продавец оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять цены на любые позиции Товара, отображенные на сайте Интернет-магазина, без уведомления Покупателя. При этом цена на Товар, заказанный Покупателем, изменению не подлежит.
 1. Продавец имеет право вводить систему скидок, бонусов, проводить рекламные акции и вручать подарки. Виды и порядок вручения  бонусов, акций и подарков, порядок и условия публикуются  на сайте Интернет-магазина.
 
 1. Права, обязанности и ответственность сторон
 1. Продавец имеет право делегировать свои права и обязанности по исполнению заказов специально нанятым сторонним лицам.
 1. Продавец не несет ответственности за любой ущерб, причиненный Покупателю в результате ненадлежащего использования Товаров, заказанных на сайте Интернет-магазина.
 1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Республики Казахстан.
 1. Конфиденциальность и защита информации

 1. Обработка персональных данных Пользователя/Покупателя производится в соответствии с Законом РК 21.05.2013 г. №94-V «О персональных данных и их защите».
 1. Покупатель обязуется хранить в тайне логин и пароль для входа в Личный кабинет, указанные им при регистрации. При возникновении у Покупателя подозрений относительно безопасности данных его учетной записи или возможности их несанкционированного использования посторонними лицами, Покупатель обязуется немедленно сменить ранее указанный пароль на новый.
 1. Регистрируясь на Сайте, Пользователь/Покупатель соглашается на обработку своих персональных данных Продавцом и на передачу персональных данных сторонним лицам, привлеченных Продавцом для исполнения обязательств по заказу.
 1. Продавец использует персональные данные Пользователя/Покупателя:
 
- для регистрации Пользователя на Сайте;
- для исполнения своих обязательств перед Покупателем;
- для анализа и оценки работы Сайта;
- для определения победителя в акциях, проводимых Продавцом (если таковые проводятся).
 
  1. Продавец вправе отправлять информационные (включая рекламные) сообщения на мобильный телефон и электронную почту Покупателя с согласия последнего. Покупатель имеет право отказаться от получения рекламно-информационной рассылки, не объясняя причин отказа. Сервисные сообщения с информацией о Заказе и этапах его обработки отправляются автоматически и не могут быть отклонены Покупателем.
 1. Продавец имеет право использовать технологию «cookies», не содержащую конфиденциальную информацию. Посетитель/Пользователь/Покупатель соглашается на сбор, анализ и использование «cookies», в том числе третьими лицами, для формирования статистики и оптимизации рекламной рассылки.
 
 1. Продавец не несет ответственности за информацию, предоставленную Пользователем/Покупателем на Сайте в общедоступной форме.
 1. Дополнительные условия
 
 1. Интернет-магазин может быть временно недоступен, частично или полностью, в связи с проведением профилактических или иных работ, а также по другим техническим причинам.
 
 1. Отношения между Пользователем/Покупателем и Продавцом регулируются законодательством Республики Казахстан.
 1. Если у Пользователя/Покупателя возникли вопросы или претензии к Продавцу, он должен обратиться к последнему, используя контактные данные, указанные на сайте. Стороны обязуются предпринимать необходимые меры для решения возникающих вопросов путем переговоров. Если в ходе переговоров соглашение между сторонами так и не будет достигнуто, спор будет рассматриваться в судебном порядке в соответствии с установленным законодательством.
 1. По вопросам, не затронутым в настоящем Соглашении, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.
 
 1. Срок действия
 1. Настоящее Соглашение признается действительным с момента регистрации Пользователя на сайте Интернет-Магазина либо обращения к Продавцу для оформления Заказа.
 1. За момент обращения принимается момент, когда Покупатель фактически приступил к совершению действий, направленных на приобретение Товара у Продавца.